GOEDE RAAD IS ONBETAALBAAR

PLATFORM BESLUITVORMING FAMILIEBEDRIJF


"ontwarren van moeilijke knopen"


gordiaanse knoop


VOOR WIE?

Voor u, direct of indirect betrokken bij -problematische- besluitvorming rond een familiebedrijf. Die besluitvorming dreigt vast te lopen of heeft dat inmiddels gedaan.

Besluitvorming rond (mede)aandeelhouders, opvolging, bestuurders, ondernemingsraden, zowel  als financiers en overheden behoren tot ons werkgebied.


WIE ZIJN  WIJ?

Een kleine groep doorgewinterde probleem-oplossers met ervaring rond aandeelhouderschap, bestuur en het omgaan met de omgeving van familiebedrijven. We staan met onze voeten op de grond en kennen de problematiek uit eigen ervaring.


ONZE MOTIVATIE

Werkgelegenheid en het behoud ervan waar deze in gevaar lijkt, vormt de grondslag van ons denken en handelen.
 
Een aanzienlijk gedeelte van de werkgelegenheid ligt binnen familiebedrijven.

Familieondernemingen hebben ieder een eigen familiedynamiek, het komen tot oplossingen moet dus rekening houden met de familie-specifieke dynamiek.
 

HOE DOEN WE DAT ?

intensief  maatwerk


Wij werken met een intensieve hands-on benadering. Samen met u inventariseren we het krachtenveld waarbinnen de besluitvorming plaatsvindt.
Wat zijn de belangen van alle betrokkenen?, hoe staan die in relatie tot elkaar, zowel qua doelstellingen, meningen als financieel. Wij gaan in dit stadium in beginsel niet naar buiten, ook niet naar de huis accountants of overige adviseurs. Op basis van die inventarisatie  formuleren we, in gezamelijk overleg, een plan van aanpak.

In dit plan van aanpak formuleren we een duidelijke -realistische- doelstelling en de termijn waarop die rederlijke wijze bereikt kan worden.

Dit plan van aanpak beschrijft ook in welke volgorde en met welk doel, we de overige betrokkenen binnen uw krachtenveld benaderen.
Tot en met dit moment heeft er dus nog geen verstoring van het krachtenveld plaatsgevonden.

Vervolgens gaan we aan (in) de slag met de andere spelers. We maken dan ook verbinding met de bestaande (advies)relaties en kunnen, door het neerleggen van duidelijke vragen en posities, efficiŽnt van hun specifieke inbreng gebruikmaken.

Dat het krachtenveld zich dan wijzigt spreekt voor zich. Dat evolueren is een -onontkoombaar- dynamisch proces, vergelijkbaar met een schaakspel.

De klok loopt nu, zetten en tegenzetten (besluiten) moeten genomen worden.

 Hoe beter voorbereid in dat proces wordt gestapt, hoe beter strategie en tactiek, hoe succesvoller en sneller de doelstellingen kunnen worden bereikt.

Besluitvorming betekent het bouwen van bruggen naar andere betrokkenen; in een zwaar gepolariseerd krachtenveld is dat zonder onze hulp vaak een emotioneel geladen en moeizaam, zo niet onmogelijk, proces. Wij helpen u bij het slaan van die bruggen.....

In dit hele proces kiezen wij zelf voor een zo laag mogelijk profiel........

U zult ons dus tevergeefs zoeken op de sociale media.
 
Contact?        vraagbaak @ platformfamiliebedrijf.nl

copyright© 2002 - 2017